PH u Splitu

SPK Marulianus doznaje kako će sva ovogodišnja državna penjačka prvenstva održati u Splitu. Lead&Speed poćetkom svibnja organizira SPK Lapis u Domu omladine, a krajem studenog Boulder organizira SPK Marulianus u njihovom PC (Penjački Centar). Više na njihovom portalu.