Alpinizam

Alpinizam (franc. alpinisme, prema alpin < lat. Alpinus: alpski), uspinjanje na visoke planinske vrhove po strmim i teško pristupačnim stijenama radi otkrivanja i doživljavanja prirodnih ljepota; u užem smislu riječi športska grana koja obuhvaća osvajanje teško dostupnih planinskih vrhova. U početku su usponi bili ograničeni na alpsko područje, pa mu otuda i naziv. Poslije se alpinizam počeo dijeliti na himalajizam, andinizam, pirenejizam i naročito na ekspedicionizam. Razlikuje se klasično razdoblje alpinizma, vezano uz otkrivanja i znanstvena istraživanja, i moderni alpinizam, koji se nakon I. svjetskog rata počeo razvijati uz primjenu mnogobrojnih tehničkih pomagala. Nakon osvajanja gotovo svih vrhova, alpinizam je usmjeren na svladavanje stijena i na sve teže pristupe vrhovima planina. Iz alpinizma se 1980-ih razvilo i športsko penjanje kao zasebna športska grana. (Hrvatska enciklopedija – Hrvatski leksikografski zavod – Miroslav Krleža)

Alpinistička djelatnost jedna je od najtežih i najopasnijih planinarskih disciplina i zbog toga je regulirana prilično strogim pravilima. Naslov „alpinist“ i pravo vođenja pripravnika u teže smjerove stječe se tek nakon pohađanja alpinističke škole, pripravničkog staža i položenog ispita. Alpinisti se školuju pod nadzorom iskusnih penjača, a zatim, ovisno o svom iskustvu, partneru, vremenskim uvjetima i još mnogim čimbenicima biraju stijene u kojima penju te se na taj način stalno dodatno usavršavaju.

SPK Durango organizira alpinističke škole za svoje članove uz uvjet da imaju prethodno završenu sportsko penjačku školu tj. diplomu HPS-a da su stekli naziv sportskog penjača.