Najava sljedećih škola

Škola dugih sportskih smjerova

Termin: ožujak/travanj 2018. godine

Za koga: Isključivo za članove SPK Durango s diplomom Sportski penjač

Voditelj škole: Nenad Jović (nenad.jovic@durango.hr)

Škola sportskog penjanja

Termin: rujan/listopad 2018. godine

Uvjeti za pristup školi:

1. minimalno navršenih 18 godina starosti

2. potpuno fizičko i psihičko zdravlje

Troškovi škole: 1.100,00 kn (uključuje i godišnju članarinu u SPK Durango)

Voditelj škole: Nenad Jović (nenad.jovic@durango.hr)

Molimo sve zainteresirane da na adresu elektronske pošte voditelja škole pošalju slijedeće podatke, Ime i prezime, broj GSM i adresu elektronske pošte)