O školi

SPK Durango provodi škole sportskog penjanja prema programu Komisije za školovanje HSPS-a. Završetkom škole (sudjelovanjem na propisanom broju predavanja, praktičnih vježbi i izleta te uspješnim polaganjem pismenog i praktičnog ispita) polaznici stječu zvanje Sportski penjač te dobivaju diplomu Hrvatskog sportsko penjačkog saveza koju izdaje Komisija za školovanje.