Uspješno gniježđenje sivog sokola

sivi sokolSivi sokol (Falco peregrinus) je u Hrvatskoj osjetljiva vrsta prema crvenoj knjizi ugroženih ptica Hrvatske, a ukupno se gnijezdi od 80-120 parova. Sivi sokol je simbol očuvanih i divljih krških ekosustava južnog Velebita i NP Paklenica. U NP Paklenica u 2015. gnijezdila su se 2 para, što čini 2% cjelokupne hrvatske populacije. Par ptica u Maloj Paklenici uspješno je othranio dvije mlade ptice, koje ovih dana uče s roditeljima letjeti. Par ptica je redovito bilježen u Maloj Paklenici od 1988. do danas, a održao se radi postojećeg modela zaštite. Naime, kanjon Male Paklenice je prema planu upravljanja zona zabranjenog penjanja. Kako je sivi sokol osjetljiva vrsta na penjanje i penjačke aktivnosti, u kanjonu Velike Paklenice gnijezdio se u razdoblju od 1996. – 2001. kada se premješta u dijelove parka gdje nema penjača, na potezu od Debelog brda do Crljenog kuka. Očuvanjem gnijezdeće populacije sivih sokolova u nacionalnom parku pridonosimo očuvanju iskonskih krških staništa i bogatstvu i raznolikosti faune ptica gnjezdarica, kao i cjelokupnoj zaštiti ove vrste u Hrvatskoj. (Izvor: FB NP Paklenica)